Acizlikten Kurtulma Duası

Acizliğin kullanıldığı anlam genelde tembellik ve rehavete kapılmak için kullanılır. Acizlik hoş bir alışkanlık değildir ve bundan kurtulmak gerekir. Acizlik ancak Allah'a karşı gösterilebilir dünyevi işlere karşı insanın çalışkan ve güçlü uhrevi görevlerini yerine getirmek için de iradeli ve kuvvetli olması gerekir. İslam veren elin alan elden daha üstün yani daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bunun için tembel olmamak ve azimli olmak şarttır. Peygamber efendimizin bu tür hastalıkların ve alışkanlıkların tedavisi için tavsiye ettiği meşhur duası ile diğer bir kaç duayı buradan okuyabilirsiniz.

Acizlikten Kurtulma duası

Okunuşu:
”(Allahümme inni euzü bike minel aczi velkeseli velbuhli velcübni vel heremi ve azabil kabri.Allahümme atı nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha.Allahümme inni euzü bike min kalbin la yahşa,ve min nefsin la teşba,ve ilmin la yenfa, ve davetin la yüstecap.”)

Anlamı:
“Allahım! acizlikden,tembellikden,cimrilikden,korkaklıkdan,ihtiyarlıkdan ve kabir azabından san sığınıyorum.Nefsimin sahibi sensin.Allah’ım titremeyen kalpten,doymayan nefisden,fayda sağlamayan ilimden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.”

Acizlikten kurtulmak için Dua

Ve en leyse lil insani illa ma sea.Ve enne sa’yehu sevfe yura.Sümme yuczahul cezael evfa. (necm suresi 39/40/41)

Anlamı
İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.

Acizliğe ve tembelliğe karşı okunacak dua

İNŞİRAH SURESİ:

Bismillahirrahmanirrahim,

1. Elemneşrahleke sadrek

2. Ve vedağna anke vizrek

3. Ellezi engada zahrek

4. Ve refağna leke zikrek

5. Feinne meal usri yüsra

6. Inne meal üsri yüsra

7. Feiza ferağte fensab

8. Ve ila rabbike ferğab

1.Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi?

2.Ve yükünü indirip-atmadık mı?

3.Ki o, senin belini bükmüştü;

4.Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?

5.Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.

6.Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.

7.Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.

8.Ve yalnızca Rabbine rağbet et.

Mekke’de nazil olmuştur. 8 âyettir. “İnşirah” açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir.

Okuyanı kalp sıkıntısından kurtarır, rızkını çoğaltır.
İnşirah Suresini cam kaba yazıp, gül suyu ile yazıyı silip, içen kişi Korku ve endişeden kurtulur.
Farz namazlarının ardından 3-5 veya 7 defa okuyan kişinin rızkı artar. Tembellikten ve kederden kurtulur.
Sıkıntıdan kurtulmak veya müşkil bir işi olan 2 rekat ALLAH rızası için Namaz kılıp, 152 İnşirah Suresini okur ve dua ederse müşkilattan ve sıkıntıdan kurtulur.
Unutkanlığı gidermek için bir kaba yazılıp, Zemzem veya yağmur suyu ile yazı silinip, içen kişinin hafızası kuvvetlenir.

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Acizlikten Kurtulma Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları